Жұмыстан босатылғаннан кейінгі қызметі

Сатбаев ҚазКСР ҒА басшылығынан босатылған соң, одақтық академияның президенті А.Н. Несмеянов Орал бөлімшесінің КСРО ҒА төрағасы қызметін ұсынады. Бірақ Қаныш Имантайұлы одан бас тартып Алматыда геология институтының директор қызметінде қалуды жөн көреді.

1942 жылы геология институтында Орталық Қазақстанның пайдалы кен металлогениялық болжам карталарын құрастыру туралы идеясы пайда болды. 1952 жылы Сәтбаев геологтарды жинап осы идеяны жүзеге асыруға кіріседі. Топтың құрамына Р. А. Борукаев, И. И. Бок, Г. Ц. Медоев, Г. Н. Щерба, Д. Н. Казанли, И. П. Новохатский и Г. Б. Жилинский кірген. Бір жыл бұрын, 1951 жылы, ВСЕГЕИ ұжымы осы облыста зерттеу жүргізуді бастаған. Сәтбаевтың жетекшілігімен ғалым-геологтар тобының ғылыми зерттеулерінің бірінші жылы алдыңғылармен салыстырғанда өте жақсы зерттеу жасайды «Формациялық металлогенді талдау және орнын болжау кешенді әдісі», КСРО-да кешенді металлогендік зерттеу үшін негіз болды. 1953 жылы болжам картасының жұмыс макетін құрастырды. Сондай-ақ, зерттеулермен және кен қазу жұмыстарымен бір мезгілде, Алматыда үнемі ғылыми конференциялар өтіп тұрды, онда келешектегі әрекеттердің жоспарлары және қол жеткізген нәтижелер талқыланды. 1954 жылы өндіріс шартында тексеруге болжамды картасын ұсыну нәтижесі бойынша, қорытынды конференция өтті.

ҚазКСР ҒА ғылыми геологиялық институтының соңынан ВСЕГЕИ ұжымы картаны құрастыру бойынша өз жұмыстарын аяқтайды. Келесі төрт жылдың ішінде, 1954 жылдан 1958 жылға дейін, картаның сапасын және дәлдігін тексеруге, осы тақырыпта ғылыми таластар жүргізіледі. Ақырғы қорытынды 1958 жылы желтоқсанда шығарылды: ҚазКСР ҒА ғылыми геологиялық институты әзірлеген, болжамды карта айқынырақ болып табылды. Осыған байланысты Қаныш Сәтбаевтың басшылығымен геологтар тобына Ленин сыйлығы берілді.